MFP: Măsuri de sprijin pentru firmele afectate de criza SARS-CoV-2

Guvernul a aprobat propunerile Ministerului Finanțelor Publice (MFP) pentru măsuri suplimentare de sprijin acordate firmelor afectate de criza SARS-CoV-2 care să asigure continuarea activității lor și păstrarea locurilor de muncă în economie. „Măsurile vor avea efecte pozitive orizontale pe circuitele economico-financiare și asupra furnizorilor direcți și indirecți”, precizează MFP, într-un comunicat. Actul normativ prevede, printre altele, prelungirea scutirii de obligația plății impozitului specific pentru anumite domenii economice, extinderea acordării de bonificații pentru plata impozitului pe profit și a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor și prelungirea suspendării calculului de dobânzi și penalități de întârziere.

Prorogarea unor termene

Astfel, Executivul a aprobat prelungirea aplicării următoarelor măsuri fiscale până la data de 25 octombrie 2020, inclusiv:

    • nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere, conform Codului de procedură fiscală, pentru obligațiile fiscale care au devenit scadente după data de 21 martie 2020;
    • nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități, conform Codului de procedură fiscală, pentru plata cu întârziere a ratelor din graficele de eșalonare;
  • măsurile referitoare la suspendarea executării silite, reducerea semnificativă a perioadei de soluționare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, suspendarea termenului de prescriere, suspendarea condițiilor de menținere a eșalonărilor la plată.

Măsuri privind impozitul specific

Pe perioada stării de urgență, contribuabilii plătitori de impozit specific, reglementat de Legea nr.170 /2016, au beneficiat de scutire de la plata impozitului. Având în vedere restricțiile legate de desfășurarea activității aplicabile în continuare anumitor domenii, s-a impus prelungirea aplicării măsurilor de reducere a sarcinii fiscale pentru acest sector de activitate, prin acordarea unei scutiri de impozit aferent unei perioade din anul 2020.

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

17.06.2020

Sursa: https://ceccar.ro/ro/?p=18336

Leave your comment

* Checkbox GDPR is required

*

I agree