Modificările aduse modelului și conținutului Declarației informative 394, publicate în Monitorul Oficial

Ordinul nr. 3.281/2020 al ANAF pentru modificarea Ordinului președintelui ANAF nr. 3.769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor și achizițiilor efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA și pentru aprobarea modelului și conținutului declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 764 din 21 august 2020.

Potrivit ANAF, în vederea realizării măsurilor de prevenire și combatere a evaziunii fiscale, ca obiectiv al Planului de măsuri pentru eficientizarea colectării veniturilor la Bugetul General Consolidat, precum și ca urmare a solicitărilor transmise de Direcția Generală Coordonare Inspecție Fiscală, una dintre acțiunile de întreprins asumate este reprezentată de introducerea în Declarația 394 „Declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național” a unei casete în vederea declarării de către contribuabili dacă au efectuat sau nu operațiuni cu persoanele afiliate în perioada de raportare.

Necesitatea cunoașterii tranzacțiilor efectuate pe teritoriul național între persoanele afiliate derivă din faptul că acestea reprezintă o pondere semnificativă în totalul tranzacțiilor, activitatea companiilor multinaționale extinzându-se în ultimii ani pe teritoriul României.

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

21.08.2020

Sursa: https://ceccar.ro/ro/?p=19252

Leave your comment

* Checkbox GDPR is required

*

I agree